Δοσομετρικά συστήματα ενός η δύο συστατικών

Τα συστήματα  της DOPAG μεταφέρουν προκαθορισμένες ποσότητες βιομηχανικών υλικών (κόλλες, στεγανωτικά, γράσα και λάδια) με μεγάλη ακρίβεια από τα αρχικά τους δοχεία έως το επιθυμητό σημείο.
Κατάλληλα για συγκόλληση, σφράγιση, χύτευση, κατασκευή φλάντζας κ.ά.

Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως αντλίες και βαλβίδες που μπορούν να ενσωματωθούν ξεχωριστά σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής. Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας DOPAG εγγυώνται υψηλές αποδόσεις ακόμη και σε εξαιρετικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες.