Μηχανήματα κόλλησης

Χάρη στο έξυπνο λογισμικό τους, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή, μπορείτε να διαχειριστείτε την προσφορά για τη διαδικασία κόλλησης πριν ακόμη το τεμάχιο τοποθετηθεί στον plotter, έτσι διατηρείτε όλα τα έξοδα υπό έλεγχο.