Μηχανήματα Λυγιστικά

Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Ovili βρίσκεται στη τεχνολογία τους και συγκεκριμένα στη χρήση ειδικών θερμαντικών στοιχείων (σύρματα) που είναι ανθεκτικά στην υπερθέρμανση και επιτρέπουν μεγαλύτερη συνέπεια και ακριβέστερο έλεγχο θερμοκρασίας.

Κάθε μονάδα Ovili χαρακτηρίζεται από  ακρίβεια και υψηλή ποιότητά.